Tekstoppgave: Positiv psykologi

 

Copyright Getty images.

Den amerikanske psykologen Martin Seligman arbeidet i 30 år med depresjoner før han plutselig lanserte en ny idé. Hva med å finne ut mer om hva som faktisk gjør folk lykkelige og tilfredse med sine liv? Han slo fast at psykologer vet nesten alt som er å vite om depresjoner, med vet lite om hva som gir et lykkelig liv.

 

Begrepet positiv psykologi ble lansert.

Les artiklene fra Human kapitalgruppen og Aftenposten, og svar deretter på oppgavene.

 

 

Oppgave

1. Positiv psykologi tar opp tankegangen i Maslows behovsteori. Hvordan tror du denne teorien kan brukes for å finne ut mer om hva som gir oss et godt liv?

2. Finn argumenter som støtter og svekker tanken om å bruke positiv psykologi i arbeidet med depresjoner.

3. Hvordan tror du fokus på positive emosjoner vil kunne påvirke arbeidsmiljøet i klassen din?

4. Hva legger Martin Seligman i begrepet "pleasant life"?

Nettressurser

Lykke - et oppdrag for folkehelsa?

http://www.nrk.no/ytring/lykke-_-et-oppdrag-for-folkehelsa_-1.11295907

fra NRK

Gjør positiv psykologi oss mer lykkelige og mindre (p)syke?

http://www.nrk.no/ytring/mer-lykkelige-og-mindre-_p_syke_-1.11301248

fra NRK

Dyrk dine gode sider

http://www.aftenposten.no/helse/article1146601.ece

fra Aftenposten

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 06.08.2015

© Cappelen Damm AS