Tekstoppgave: Positiv psykologi

 

Copyright Getty images.

Den amerikanske psykologen Martin Seligman arbeidet i 30 år med depresjoner før han plutselig lanserte en ny idé. Hva med å finne ut mer om hva som faktisk gjør folk lykkelige og tilfredse med sine liv? Han slo fast at psykologer vet nesten alt som er å vite om depresjoner, med vet lite om hva som gir et lykkelig liv.

 

Begrepet positiv psykologi ble lansert.

Les artiklene fra Human kapitalgruppen og Aftenposten, og svar deretter på oppgavene.

 

 

Oppgave

1. Positiv psykologi tar opp tankegangen i Maslows behovsteori. Hvordan tror du denne teorien kan brukes for å finne ut mer om hva som gir oss et godt liv?

2. a) Hva er flow-teori eller flyt-teori?

b) En viktig faktor for å unngå psykiske lidelser er å bygge opp en motstandskraft. Hva bør vi fokusere på for å bygge opp styrke og en positiv holdning?

3. Hvordan tror du fokus på positive emosjoner vil kunne påvirke arbeidsmiljøet i klassen din?

4. Hva legger Martin Seligman i begrepet "pleasant life"?

Nettressurser

Psykologer underveis fra depresjon til lykke

http://www.kmgroup.no/psykologer-underveis-fra-depresjoner-til-lykke.135664-22802.html

fra Human kapitalgruppen

Dyrk dine gode sider

http://www.aftenposten.no/helse/article1146601.ece

fra Aftenposten

Cappelen Damm

Sist oppdatert: 26.08.2011

© Cappelen Damm AS