Tekstoppgave: Psykiske lidelser hos barn - arv eller miljø?

I Dagbladets Magasinet har psykolog Jesper Juul en fast spalte. I artikkelen du finner lenke til nedenfor, er det et leserinnlegg fra en bestefar med en psykisk syk datter. Han er bekymret for at barnebarnet har arvet anlegg for å bli psykisk syk.

Les innlegget og svaret fra Jesper Juul. Drøft deretter oppgaven.

 

1. Hva tenker du om bestefarens frykt for at barnebarnet er psykisk sykt?

2. Drøft svaret fra Jesper Juul. Er dere enige/uenige? Begrunn svaret.