Tekstoppgave: Inkludering av psykisk syke

Når en som er psykisk syk kommer hjem fra et opphold på sykehus og skal tilbake til en hverdag i lokalmiljøet, kan det oppstå utfordringer.

Klikk på lenken nedenfor og les teksten fra Psykiskhelsearbeid.no. Svar deretter på spørsmålene nedenfor.

Oppgave 1: Hvilke utfordringer nevner teksten i forbindelse med at en person med en psykisk lidelse skal inkluderes i nærmiljøet?

Oppgave 2: Drøft hvorfor vi ofte har vanskelig for å akseptere mennesker som fremstår som "annerledes".

Nettressurser