7: Konflikt og konfliktløsning

I dette kapitlet blir følgende læreplanmål dekket:

  • Gjøre rede for hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå, og gi eksempler på hvordan de kan løses

Nettressurser