Eksamen i psykologi 2

Eksamen i psykologi 2 består av en sentralgitt, skriftlig eksamen. 

Psykologi 2-eksamen har en form som kan være krevende. Oppgaven er svært kortfattet, og du skal bruke hele eksamenstiden til å svare på en ganske åpen oppgave. Du må løsrive deg fra kapitteltankegangen og se temaer mer på tvers av boka. Det vil være avgjørende å få trening i dette før eksamen, for å klare å levere en god besvarelse. Det er ingen fasit eller entydig løsning på en eksamen i Psykologi 2. 

I oppgavemenyen finner du noen eksamensliknende oppgaver som kan gi god trening fram mot eksamen.