Parapsykologi

Det finnes en del mer eller mindre uforklarlige fenomener som noen mennesker hevder de opplever.

På internett fins det en rekke steder opprettet av personer med interesse for dette feltet.

Det er gjort mange forsøk på å forklare fenomenene, men det er allikevel tale om spekulasjoner og det mange vil kalle løse teorier. Hva tror du?