Tekstoppgave: ESP

På nettsiden til Norsk parapsykologisk selskap finner du informasjon om ulike parapsykologiske fenomener. Les artikkelen om objektive mentale fenomener og svar deretter på oppgavene.

 

1. Finn ut hva ordet objektiv betyr. Hvordan passer bruken av dette ordet her?

2. Hva kjennetegner telepati?

3. Klarsyn eller clairvoyance defineres i artikkelen som "korrekt og direkte informasjon om ting, steder og hendelser i den ytre virkelighet". Diskuter denne definisjonen med andre i klassen.

Nettressurser