Tekstoppgave: The Stanley Milgram experiment

I 1961 gjennomførte psykologen Stanley Milgram et verdenskjent eksperiment der han testet et menneskes lydighet overfor autoriteter. Hensikten var blant annet å prøve å finne en forklaring på hvordan mennesker kan påføre hverandre grusomme lidelser, slik vi blant annet vet ble gjort i tyske konsentrasjonsleire under andre verdenskrig.

Se filmen på Youtube som forklarer oppsettet for eksperimentet. Les også  mer på wikipedia. Du finner lenker nedenfor. Svar deretter på oppgavene.

 

1. Beskriv forsøksoppsettet til Stanley Milgram.

2. Hvilke konklusjoner trakk han av forsøket? Hvordan oppførte forsøkspersonene (lærerne) seg da de ble oppfordret til å straffe en annen person (eleven) med støt?

3. Hvorfor tror du forsøkspersonene ga så kraftige støt som straff, til tross for at eleven tryglet om å få slippe?

4. Eksperimentet har blitt kritisert i ettertid. Hva går denne kritikken ut på?

Ekstraoppgave: Filmen "Hvor langt er vi villige til å gå under press" som ligger i film-menyen på hovedsiden til kapittel 2, er inspirert av dette eksperimentet. Se denne filmen og diskuter i klassen hva det er ved oppsettet som gjør at forsøkspersonene går med på å gi straff i form av støt.