Tekstoppgave: Forskningsetikk

Den nasjonale forskningsetiske komiteen ønsker å sette fokus på framgangsmåter og bruk av resultater innen forskning. Nedenfor finner du tre artikler fra denne komiteen knyttet til forskningsetikk. Les artiklene og svar deretter på oppgavene.

 

Oppgave 1. Forklar hva som menes med anonymisering innen forskning. Hvorfor er dette et viktig punkt i god forskning?

Oppgave 2. Hva må gjøres i et forskningsprojekt for å anonymisere de personene resultatene stammer fra?

Oppgave 3. Hva menes med vitenskapelig usikkerhet?

Oppgave 4. Hva innebærer det å ha taushetsplikt?