Tekstoppgave: The Stanford prison experiment

I 1972 gjennomførte psykologen Philip Zimbardo og hans kollegaer et eksperiment der forsøkspersonene ble plassert i et simulert fengselsmiljø der noen var fanger og noen var fangevoktere. Forskerne ønsket å se hvordan en slik situasjon påvirket menneskelig atferd.

Nedenfor kan du lese en beskrivelse av dette forsøket og hvordan det gikk. Teksten er på engelsk.

Les teksten i artikkelen og se filmen om eksperimentet på Youtube. Svar deretter på oppgavene.

 

Oppgave 1. Gi en kort beskrivelse av oppsettet for eksperimentet. Hvilke forskjeller var det på rollene som fange og fangevokter?

Oppgave 2. Forsøket måtte avbrytes før halve tiden var gått. Forklar hvorfor.

Oppgave 3. Hvilken atferd ble observert hos fangene og fangevokterne? Hva tror du lå til grunn for denne atferden?

Oppgave 4. Eksperimentet har blitt kritisert for måten det ble gjennomført. Hvilke feilkilder tror du spilte inn?