Diskusjonsoppgave: Hvor viktig er barneoppdragelse?

Blant de mest sentrale personene og påvirkningskildene i et barns liv har vi dets egne foreldre eller foresatte. Hvor stor innflytelse har disse på barnet underveis i oppveksten, eller nærmere bestemt: hva slags forskjeller kan oppdragelsen utgjøre for barnets utvikling?

 

Følg lenkene nedenfor, og diskuter deretter oppgavene i grupper på 3-5.

 

 

  • Hva slags sammenhenger mellom oppdragelse og oppførsel har dere sett hos barn dere selv kjenner?
  • Forskning viser at den mest vellykkede oppdragerstilen sannsynligvis er en mellomting mellom streng og ettergivende. Hvilke utfordringer tror dere foreldre kan støte på når de skal finne denne balansen?
  • Hvor mye kan foreldrenes egen personlighet ha å si for hvordan de oppdrar barna sine?
  • En studie ved Universitetet i Jyväskylä viser at foreldre som spiller på barnas skyldfølelse i oppdragelsen får barn med større tilbøyelighet til angst og depresjon. Hvordan kan denne kunnskapen hjelpe psykologer som skal behandle pasienter med disse psykiske lidelsene?
  • Statistisk sett har barn og ungdom en tydelig tendens til å utvikle de samme dårlige vanene som sine foreldre, som for eksempel røyking. Hvordan vil dere forklare dette fenomenet ut i fra de fire ulike synspunktene på arv og miljø som dere leste om på side 60-61 i boken?
  • I boken og filmen ”Charlie og sjokoladefabrikken” møter vi blant andre Veruca Salt, som får alt hun peker på av faren sin. Hvordan ser dere for dere at en person som har fått denne typen oppdragelse vil fungere i voksen alder?
  • Finnes det noe sånt som den perfekte oppskrift på hvordan et barn skal oppdras, som vil fungere på absolutt alle barn?