Diskusjonsoppgave: Vi tror det vi vil tro

Hvordan skal det gå når vi først persiperer noe på en bestemt måte, og deretter tolker all påfølgende informasjon til å bekrefte den første tolkningen vår? Hva om den første innledende tolkningen var feil? Har vi egentlig evnen til noensinne å være objektive, eller tror vi akkurat det vi selv vil?

 

Følg lenkene nedenfor og diskuter deretter oppgavene i grupper på 3-5

 

 

  • Tenk deg at du møter en ny person for første gang, og du tenker at det ikke virker som om vedkommende liker deg noe særlig. Hvordan kan det hende at du selv oppfører deg, som kan være med på å forsterke din egen tro på at hun/han ikke liker deg?
  • Elizabeth Loftus, som er en anerkjent forsker innen hukommelse og rettspsykologi har gjentatte ganger påvist at minner kan ”plantes” hos folk. I hvor stor grad bør man stole på folks hukommelse, når den er så lett påvirkelig at forskere kan få folk til å huske ting de aldri har opplevd? Hva kan dette ha å si for eksempel i forbindelse med vitnesbyrd i kriminalsaker?
  • Har du noen eksempler på folk du kjenner som har blitt utsatt for glorie- eller djeveleffekten? Hva slags konsekvenser kan dette ha dersom det foregår over tid?
  • Hvordan vil du benytte det nye du har lært om folks evne til å tolke informasjon til å utforme noen ”tips” til hvordan å gjøre et godt førsteinntrykk?