Tekstoppgave: Maslows behovsteori

dv1004007

Psykologen Abraham Maslow laget en hierarkisk oppstilling over menneskelige behov. Behovspyramiden sier oss at mennesket har en rekke ulike behov som oppstår i en bestemt rekkefølge, der de ”laveste” eller mest grunnleggende behovene må dekkes helt eller delvis før de ”høyere” behovene kommer fram.

Et eksempel på denne tanken er argumentet om at det nytter ikke å snakke om et menneskes behov for selvrealisering eller stemmerett hvis barna eller hun selv sulter. 

Les mer om Maslows behovsteori i Psykologi 1-boka og på wikipedia (lenke nedenfor). Svar deretter på oppgavene.

 

Oppgaver

1. Ta for deg behovene på de ulike nivåene. Gi eksempler på behov og handlinger som passer inn på hvert trinn.

2. Mange mener at Maslows behovsteori kan forklare mye av den samfunnsutviklingen som har skjedd særlig etter andre verdenskrig. Hvorfor og på hvilken måte tror du denne teorien kan forklare dette? Ta for eksempel utgangspunkt forskjellene i dine foreldre og dine besteforeldres liv.