Tekstoppgave: Positiv psykologi

Den amerikanske psykologen Martin Seligman arbeidet i 30 år med depresjoner før han plutselig lanserte en ny idé. Hva med å finne ut mer om hva som faktisk gjør folk lykkelige og tilfredse med sine liv? Han slo fast at psykologer vet nesten alt som er å vite om depresjoner, med vet lite om hva som gir et lykkelig liv.

78058922

Begrepet positiv psykologi ble lansert.

Les artiklene fra NRK og Aftenposten, og svar deretter på oppgavene.

 

1. Positiv psykologi tar opp tankegangen i Maslows behovsteori. Hvordan tror du denne teorien kan brukes for å finne ut mer om hva som gir oss et godt liv?

2. Finn argumenter som støtter og svekker tanken om å bruke positiv psykologi i arbeidet med depresjoner.

3. Hvordan tror du fokus på positive emosjoner vil kunne påvirke arbeidsmiljøet i klassen din?

4. Hva legger Martin Seligman i begrepet "pleasant life"?

 

(NB. Programmene som er embeddet i NRKs artikler er ikke lenger tilgjengelig, men det er teksten som skal brukes.)