Diskusjonsoppgave: Hvor kommer følelsene våre fra?

Vi vet at en situasjon eller en opplevelse kan få oss til å reagere med en eller flere bestemte følelser. Men hva er det som avgjør hvilke emosjoner vi får i hvilke tilfeller, og hvorfor kan dette variere fra person til person?

 

Psykologen Albert Ellis (1913–-2007) er mannen bak såkalt rasjonell emotiv adferdsterapi, bedre kjent som Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), se lenke nedenfor. Hovedprinsippet i hans teori er at snarere enn at emosjonene våre er en konsekvens av situasjonen vi er i, er de et resultat av våre tanker rundt eller tolkning av den gitte situasjonen. Psykologisk terapi bør derfor ha som mål å justere pasientens tankevaner slik at disse blir mer velfungerende i ulike situasjoner, for dermed å unngå overdrevent negative emosjoner som kan føre til angst, depresjon eller andre psykiske lidelser.

 

Her finner du et vedlegg som beskriver denne terapiformen ut i fra Ellis’ ABC-modell. Søk også på Internett etter mer informasjon om "The Albert Ellis ABC model" og "REBT". Etter å ha lest tekstene, diskuter følgende i grupper på 3-5:

 

  • Har du opplevd å reagere på en bestemt måte, det vil si med en bestemt emosjon, som følge av at du misforsto situasjonen du var i? Hvordan endret følelsene seg etter at du ble oppmerksom på misforståelsen?
  • Ifølge Ellis stemmer det ikke at vi blir forstyrret (C) av en situasjon (A); vi forstyrrer oss selv gjennom de tankene vi gjør oss (B) om situasjonen. Kjenner du noen som har en tendens til å forstyrre seg selv på denne måten?
  • Kan det i motsatt fall bli ”for mye av det gode,” altså at vi i for stor grad påvirker oss selv til å tolke situasjoner i en fordelaktig retning for å unngå negative emosjoner? Hva kan konsekvensene av dette eventuelt bli?
  • Hvilke utfordringer kan en REBT-terapeut støte på i forbindelse med behandling av en pasient som allerede har lidd av depresjon over en lang periode?

Vedlegg