Diskusjonsoppgave: Hva skjer når behovene våre ikke tilfredsstilles?

Hva vil skje med psyken til et menneske som går rundt i konstant frustrasjon? Er konsekvensene av denne slags frustrasjon avhengig av hvilket nivå det utilfredsstilte behovet befinner seg på i behovshierarkiet? Er det noe vi selv kan gjøre for å håndtere frustrasjonen vår bedre?

 

Følg lenkene nedenfor og diskuter oppgavene i små grupper i klassen.

 

  • Sammenlign behovssituasjonene til somaliske barn, som skildret av Leger uten grensers YouTube-video, og situasjonen til norske bønder i Per Halvorsens artikkel på forskning.no. Hvor på Maslows pyramide vil du plassere behovene til de to gruppene?
  • I Norge sier vi ofte ”tenk på de stakkars barna i Afrika” når folk virker utakknemlige over sin egen privilegerte situasjon. Hjelper dette egentlig, når behovene vi nordmenn streber etter å få tilfredsstilt befinner seg på et så helt annet nivå? Burde vi sagt ”tenk på…” noe annet i stedet, i så fall hva?
  • I eksempelet med Martin på Webpsykologen ser vi at han brått opplever at verken behovene for trygghet, aksept eller selvrealisering blir tilfredsstilt, og følgelig blir han alvorlig deprimert. Kan dere forestille dere andre situasjoner som tilsier at jo flere av behovsnivåene til en person som forblir utilfredsstilte på én gang, jo større den psykologiske konsekvensen?
  • Det hevdes at Martins depresjon delvis sammenhang med at han hadde lagt en stor del av identiteten sin i jobben og dermed opplevde at ”alt raknet” da karrieren fikk en smell. På lik linje sier forsker Kjersti Melberg på forskning.no at opplevd livskvalitet er en subjektiv vurdering og dermed vil variere fra person til person. Hva slags ”tips” ville du gi en person som ønsker å forebygge psykisk belastning som følge av utilfredsstilte behov?