Tekstoppgave: Selvtillit og selvfølelse

På nettstedet ung.no kan du lese om selvtillit og selvfølelse. Hva betyr disse to begrepene? Tenk igjennom det før du leser mer om dette på ung.no. Du finner lenke nedenfor.

 

200309984_001 Svar deretter på oppgavene, eller diskuter spørsmålene med andre i klassen.

1. Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse?

2. "Det kan være like skadelig å ha for mye selvtillit som for lite" står det i teksten. Drøft dette.

3. Se på de seks punktene for tegn på lav selvfølelse? Syns du de gir en god oversikt over tegn man bør se etter? Er det andre ting som kan være et tegn på lav selvfølelse?

4. Se på lista over måter å bedre selvtilliten på. Er dette gode råd syns du? Er det andre råd enn disse som også burde stå i lista?