Tekstoppgave: Prestasjonspress

Holder det å bare være seg selv i dagens ungdomskultur? Eller er ikke det nok? Hvilken rolle spiller det for selvbildet ditt om du har de nyeste modeller og de riktige merkeklærne?

Les innlegget til "Smula 17" fra Si:D-sidene til Aftenposten og diskuter deretter oppgavene med andre i klassen.

 

1. "Det holder ikke bare å være lenger, samfunnet krever at vi presterer. Hele tiden." sier Smula 17. Er du enig?

2. Se på punktene på side 167 i boka om hva som er vesentlig for utviklingen av selvbilde. Hvordan påvirkes utviklingen av selvbilde av de problemene Smula 17 tar opp, tror du? Kan vi selv fritt velge hvordan vi ønsker å framstå? Begrunn svarene dine.