Diskusjonsoppgave: Hvordan kan vi få bedre selvtillit?

God selvtillit sees ofte på som det ultimate resultatet av en vellykket personlig utvikling. Du har blitt en trygg person som ikke sliter nevneverdig med indre konflikter, du har troen på deg selv i de fleste sammenhenger, og du er uredd og komfortabel i møte med nye situasjoner og mennesker. Dette høres jo ut som ”drømmen” for de fleste, men hvor mange av oss er det som faktisk er ordentlig selvsikre?

 

Nedenfor finner du lenker til diverse ”populærpsykologisk” stoff om selvtillit. Les igjennom disse, og diskuter deretter oppgavene i små grupper.

 

 

  • I følge Freud er personligheten vår et resultat av hvordan vi løste (eller ikke løste) ulike konflikter vi opplevde som barn. Er det da noen ”vits” i å begynne å jobbe med personligheten eller selvtilliten sin i voksen alder, eller er det for sent?
  • Slik det ser ut i media vet ”alle” hva man må gjøre for å få bedre selvtillit, eller det er i alle fall ikke vanskelig å finne tips til hva man burde gjøre. Hvorfor sliter likevel mange av oss med dårlig selvtillit?
  • Har du bedre eller dårligere selvtillit nå enn da du var yngre? Hva tror du eventuelt er årsaken til forandringen?
  • Tenk på et par-tre personer du kjenner som har veldig god selvtillit. Finner du noen fellestrekk i personligheten eller livssituasjonen til disse personene for øvrig?
  • Har du selv benyttet deg av noen teknikker for å bli mer trygg på deg selv, enten generelt eller i en bestemt situasjon? Fungerte dette?
  • Tror du at folk gjennomskuer selvtilliten din, eller kan den ”fakes”? Kjenner du noen som prøver å late som om de er mer selvsikre enn de egentlig er? Finnes det noen psykologisk eller annen risiko forbundet med å ”fake” selvtilliten sin?