Diskusjonsoppgave: Hvilke fordommer har du?

Det kan være lett å tenke at fordommer er noe vi finner hos folk av eldre generasjoner, mens vi unge er fordomsfrie og åpensinnede. Vi har i større grad enn våre forgjengere vokst opp i et mangfoldig og variert miljø, og ting som våre besteforeldre ville være veldig skeptiske til er ofte ting som vi er omgitt av og forholder oss til hver eneste dag. Men hvor fordomsfrie er vi egentlig?

 

Følg lenkene nedenfor, og diskuter oppgavene i grupper på 3-5.

 

 

  • Har du opplevd å få vite noe om noen du har kjent lenge, som du sannsynligvis hadde reagert helt annerledes på om du hadde fått vite det mye tidligere i bekjentskapet? Hva tror du forskjellene i reaksjonen kommer av?
  • Har du noen holdninger eller sider ved deg selv som du foretrekker å ikke vise i møte med nye folk, for å unngå å bli ”dømt?”
  • Dersom du hadde lidd av en alvorlig psykisk lidelse, f.eks. schizofreni, eller en kjønnssykdom som HIV, er dette noe du ville vært helt komfortabel med at alle fikk vite? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Hvorfor blir seksuelt løsslupne jenter stemplet som ”horer,” mens guttene får klapp på skulderen? Hvilke forskjeller finner du mellom sosiale forventninger til jenter og gutter som kan ha noe med dette å gjøre?
  • Hvilke personlige egenskaper assosierer du med følgende: en prest, en drillpike, en kurdisk imam, en stripper og en kjemiprofessor? Hva er det du baserer disse assosiasjonene på?
  • Prøv å lage minst en tre-fire kategorier av klesstiler til folk på din alder (f.eks. hipster, emo, skater el.l.). Er det ofte at de du kjenner hopper fra klesstil til klesstil nesten daglig, eller er dette relativt stabilt over tid? Prøv å begrunne svaret ditt med noe du har lært i psykologien.