Diskusjonsoppgave: Forvirret av media

”Reklamen selger ikke bare produkter, men også livsstil”. Man trenger ikke se mange reklamer for å forstå at produktene i hovedsak ønskes assosiert med livsstilen til slanke, veltrente og vakre mennesker. Vi blir til og med jevnlig eksponert for reklame for produkter som direkte lover å gjøre oss tynnere og vakrere, og slanketips av ulike slag er blitt daglig kost. Samtidig reklameres det iherdig for produkter som på ingen måte gjør oss slankere, som sjokolade, iskrem og chips. Hvordan skal vi forholde oss til en medieverden med så motstridende budskap?

 

Se igjennom innholdet i lenkene nedenfor, og diskuter oppgavene i små grupper.

 

  • Dersom du blar i et livsstilsmagasin kan du oppleve å finne en sylslank undertøysmodell på én side, og en reklame for sjokoladepudding på den neste. Gitt at reklame påvirker holdningene våre, hva vil bli den sammenlagte effekten av disse to reklamene?
  • Tenk deg en person som aldri har tenkt over om hun er fornøyd med kroppen sin eller ikke, og som tilfeldigvis kommer over en artikkel som de to i klikk.no. Hvordan tror du en slik artikkel kan påvirke holdningen denne personen har til sin egen kropp?
  • Paradoksalt nok inneholder selv reklame for usunne matvarer modeller som ellers er kjent for sin slanke kropp og sunne livsstil. Hva er det reklameskaperne prøver å oppnå med denne kombinasjonen?
  • Tenk deg at du skulle prøve å formulere en ”konklusjon” av hvilken livsstil reklameverden totalt sett idealiserer. Hva ville denne konklusjonen bli?
  • Det pågår for tiden debatt både omkring hvorvidt man bør forby bruk av undervektige modeller, og om det bør være restriksjoner på reklame for usunn mat. Mener dere at noen av disse forbudene bør innføres? Hvilket ville dere innført hvis dere måtte velge ett?