Tekstoppgave: Holdningskampanje mot fyllekjøring

Kjøring i påvirket tilstand fører hvert år til alvorlige ulykker og store kostnader for det offentlige. Hvordan når man fram til personer som kjører hjem etter en kveld på byen?

 På to utesteder i Brasil valgte de en litt annerledes måte å nå fram til målgruppen på.

Les teksten og se filmen på bloggen du finner lenke til nedenfor. Gjør deretter oppgavene sammen med noen i klassen.

 

1. Beskriv kampanjen som ble gjennomført på de to utestedene?

2. Tror du denne kampanjen har noen effekt? Begrunn svaret ditt.

3. Prøv å finne ut hvilke holdningskampanjer som er gjennomført i Norge mot kjøring i påvirket tilstand.

Nettressurser