Diskusjonsoppgave: Motivasjon i skolen - lærerens rolle

Som lærer er man sannsynligvis opptatt av å gjøre undervisningen interessant og motiverende for elevene, så de får lyst til å lære faget. Men hvor mye kan egentlig en lærer gjøre for å motivere en elev – i hvilken grad bør eleven også prøve å motivere seg selv?

 

Følg lenkene nedenfor og diskuter deretter oppgavene i grupper på 3-5.