Tekstoppgave: Belønning og motivasjon

83659942_11 Mange lærere benytter seg av belønninger for å motivere elevene. Hvordan påvirker dette motivasjonen?

Les mer om dette i artikkelen du finner lenke til nedenfor, og svar deretter på oppgavene.

 

1. "Belønning ødelegger den indre motivasjonen" står det i teksten. Utdyp dette.

2. Hva slags eksempler på belønning står det om i teksten? Diskuter med andre i klassen hvilke former for belønning dere tror fungerer best.

3. Hvilke andre faktorer enn belønning er viktige for læringsprosessen tror du?

Nettressurser