Diskusjonsoppgave: Mer kreativ med mindfulness?

Kreativitet ansees som noe positivt i de aller fleste sammenhenger. Evnen til å komme opp med nye løsninger og forslag, tenke utenfor boksen og se ting på nye måter kan gi oss mange fordeler, både i skole- og arbeidssammenheng og livet for øvrig. Men hvordan kan vi bli mer kreative, og er det alltid en fordel å være kreativ?

 

Sitt i grupper på 3-5 og les igjennom tekstene. Diskuter deretter oppgavene.

 

  • Har du opplevd at jo hardere du prøver å være kreativ, jo vanskeligere blir det?`
  • Hvilke utfordringer kan for eksempel en kunstner eller musiker støte på i forbindelse med tidsfrister på arbeidet sitt? Tror du det er lettere eller vanskeligere å være kreativ under tidspress?
  • Hvem er de mest kreative menneskene du kjenner? Se om dere finner fellestrekk i personligheten til disse menneskene.
  • Hva er det å være "mindful", og hvordan henger det sammen med kreativitet?
  • Stemmer det at jo mer kreativ jo bedre, i alle sammenhenger? Hvordan ville det gå om alle var kreative hele tiden; hva ville skjedd, og hva ville ikke skjedd?
  • Hvor kreativ er du selv? Skulle du ønske du var mer kreativ, eller mindre, enn du er, og i så fall hvorfor?