Diskusjonsoppgave: Trenger vi hukommelse lenger?

Mens det før i tiden var om å gjøre å pugge mest mulig kunnskap for å ha det lett tilgjengelig, går det i dag like kjapt å finne svaret på det vi lurer på ved å sjekke smarttelefonen. På mange måter har mobilen eller paden blitt en ekstern harddisk for hukommelsen vår – ja, vi har så godt som ”outsourcet” en del av hjernevirksomheten vår til en dings vi bærer i lomma. Betyr dette at vi egentlig ikke trenger å huske ting lenger?

 

Følg lenkene nedenfor og diskuter punktene i oppaven i små grupper.

 

  • Basert på det du har lest om at barn trenger å stimuleres for å utvikle seg intellektuelt, hvordan vil det gå med en som vokser opp omgitt av Google, GPS, diverse apps og andre verktøy som finner ut av ting og ”tenker for” en?
  • Hvor mange slike verktøy benytter du selv deg av daglig? Hva slags påvirkning tror du dette kan ha på hukommelsen din?
  • Hvor lenge sitter du og prøver å huske noe selv, før du tyr til et annet hjelpemiddel, som f.eks. telefonen? Er det forskjeller her mellom deg og foreldrene dine, eller besteforeldrene?
  • Hvilken av disse påstandene er du mest enig i: ”ubegrenset tilgang på informasjon gjør folk smartere” eller ”ubegrenset tilgang på informasjon gjør folk dummere”? Begrunn valget ditt.
  • Har du hørt historier om hvordan skolen var for 50-60 år siden? Finner du noen forskjeller mellom datidens og nåtidens læremåter som kan ha sammenheng med ulik tilgang på informasjon?
  • Oddbjørn By skriver at vi må fortsette å bruke hjernen og hukommelsen vår, selv om det av og til kan virke tungvint. Hvilke fordeler finner du av å holde hjernen ”i form,” som digitale verktøy ikke kan kompensere for?