Tekstoppgave: Læringsstrategier

200478850_001 Læringsstrategier eller studiestrategier/studieteknikk vil framgangsmåter du kan bruke for å lære best mulig. Det fins en rekke gode teknikker du kan bruke, avhengig av type stoff og om du kun skal pugge det eller anvende det i andre sammenhenger.

Les artikkelen om læringsstrategier og svar deretter på oppgavene.

 

1. Hvilke tre hovedformer/framgangsmåter for studiestrategier blir presentert i teksten?

2. I hvilke læringssituasjoner egner hver av de tre hovedformene seg best?

3. Hvor mange av disse studiestrategiene benytter du deg av selv? Er det andre strategier du kunne bruke i tillegg for å øke læringsutbyttet? Diskuter gjerne med noen i klassen.