Diskusjonsoppgave: Hvordan opplever vi smerte?

Smerteopplevelsen kommer av påvirkning i forbindelse med ødeleggelse av kroppsvev, altså en tilsynelatende rent fysisk årsak. Likevel har forskning vist at smerte og emosjoner er sterkt relatert, og at smerte oppleves ulikt av folk med forskjellig utgangspunkt. Hva er det som bestemmer hvordan vi opplever smerte?

 

Les igjennom innholdet i lenkene nedenfor og diskuter oppgavene i små grupper.

 

  • Hvorfor er det vanskelig å ”måle” smerte?
  • Har du opplevd å ha smerter som ikke har blitt tatt på alvor av en forelder, venn eller annen person du har henvendt deg til? Eller har du opplevd at noen andre har fortalt deg om sin smerte, som du ikke har tatt på alvor? Hva tror du er grunnen til forskjellen i opplevd alvor av denne smerten mellom deg og den andre personen?
  • Per M. Aslaksen fant i sin doktoravhandling blant annet ut at smertelindring med bruk av placebo sammenhenger med reduksjon av negative emosjoner. Hva sier dette om hvor ”fysisk” smerteopplevelsen vår egentlig er?
  • Mye forskning tyder på at smerte oppleves som sterkere av kvinner enn av menn. Hvordan stemmer dette overens med at kvinner tradisjonelt sett hevder at menn aldri ville overlevd en fødsel?
  • Kjønnsforskjeller i smerteterskel kan fort bli en opphetet debatt med kvinner på én side og menn på den andre. Hvorfor er vi så oppsatt på å ha høyest smerteterskel?