Diskusjonsoppgave: hvordan skal vi klare oss i tidsklemma?

I vår moderne tidsalder er det blitt et kjent tema, dette at vi fyller livene våre med mer innhold og program enn vi har tid til. I media florerer det av tips og triks til hvordan vi bør strukturere og prioritere i hverdagen for å få tid til så mye som mulig, og vi ser opp til dem vi anser som ”supermennesker” som ser ut til å få gjort tusen ting hver dag. Hvordan skal vi opprettholde livskvaliteten vår i denne karusellen?

 

Nedenfor finner dere lenker til ulike websider med stoff som omhandler tidspress og stress i hverdagen. Se igjennom disse, del dere så inn i grupper på 3-5 og diskuter punktene i oppgaven.

 

  • Hvordan har det blitt slik at vi prøver å få tid til så vanvittig mye? Hvorfor er dette ”populært”?
  • Kan det tenkes at vi egentlig ikke gjør mer enn før, bare klager mer over tiden som ikke strekker til?
  • Kan vi bevisst velge å ikke la måten vi håndterer tidsklemma på gå utover selvbildet og livskvaliteten vår?
  • Hva slags råd ville du som psykolog gi til en som forteller at han/hun sliter med å takle tidsklemma? Ville du gi tips til hvordan vedkommende kan gjøre plass til enda mer opplegg i hverdagen sin, eller ville du heller anbefale noe helt annet?
  • I IKEA-reklamen ser vi en parodi på en dame som prøver å spare tid på alle mulige måter. Hva sier en slik latterliggjøring om hva vi egentlig tenker om denne livsstilen?
  • I studien av arbeidsdagene i Norge, Malaysia og California viste det seg at selv om nordmenns arbeidsdag i størst grad er tilpasset familie- og fritidsliv, er det vi som klager mest over tidsklemma. Hvilke holdningsforskjeller kan det hende det egentlig er snakk om her?