Diskusjonsoppgave: sovevoldtekt - hvem har skylda?

I beruset tilstand viskes våre ellers faste prinsipper mer eller mindre ut, og vi kan bli tilbøyelige til å gjøre ting vi ikke ville gjort i edru tilstand. Blant annet gjelder dette våre grenser for seksuell atferd, og dette gjelder både jenter og gutter. I media er det regelmessig en del debatt rundt såkalt sovevoldtekt, som stort sett skjer når begge parter og særlig offeret er sterkt påvirket av alkohol. Hvem har ansvaret?

 

Følg lenkene nedenfor for å sette dere inn i sovevoldtektsdebatten. Diskuter deretter oppgavene i små grupper.

 

  • Har du hørt om eller lest om noen som har blitt utsatt for noe lignende? (–Mulig det kan være lurt å la være å nevne navn her) Hva var deres historie?
  • Hvem vil du si har sterkest motivasjon til å ”lyve” om det som skjedde: offeret, som sier at hun ble voldtatt, eller den mistenkte, som sier det var frivillig? Hvilke forskjeller finner du i motivasjonsgrunnlaget til de to partene?
  • Basert på det du har lært om hukommelse og forsvarsmekanismer i psykologien, kan det tenkes at en eller begge partene aktivt har ”glemt” deler av det som skjedde?
  • Dette er et eksempel på en opplevelse som kan ha langvarige, negative virkninger på livskvaliteten til samtlige involverte. Hva slags råd ville du gitt til venner og bekjente for at de skal unngå slike episoder?
  • La oss si at du bestemt mener at sovevoldtekt er like ille som andre seksuelle overgrep og at mannen alltid skal straffes hardt. Likevel ønsker du ikke at din lillesøster skal drikke seg så stupfull at hun sovner i senga til en kamerat. På hvilken måte er disse to holdningene uforenlige?
  • Hvilke andre atferdsendringer kjenner du til som typisk forekommer i forbindelse med alkoholrus? Prøv å beskrive generelt hva som ”skjer” med oss psykologisk når vi blir fulle.