Tekstoppgave: Jentevold

Jenters vold blir ofte bagatellisert i forhold til guttevold. Les de to artiklene om jenter og vold på forskning.no og dagbladet.no.

Diskuter deretter oppgavene med hverandre.

 

1. Blir jentevold sett på som mindre alvorlig enn guttevold tror du? Begrunn svaret ditt.

2. Hvorfor velger noen jenter å ty til vold som en metode for problemløsning?

 3. Hva tenker du om begrepet "jentevold"?