Diskusjonsoppgave: Krisehåndtering - hjelper det å tro på flaks eller skjebnen?

I reaksjons- og reparasjonsfasene i opplevelsen av en traumatisk krise har den rammede et behov for å finne forklaringer på og mening i hvorfor ting gikk som det gikk. Kan det tenkes at typen forklaring den rammede velger, kan gi utslag for hvor vellykket bearbeidelsen og videre personlig utvikling blir?

 

Nedenfor finner dere en artikkel om troen på flaks. Les igjennom denne (fokuser på avsnittene Flaks 1 og Flaks 2, En studie i englevakt og Konklusjon), og diskuter oppgavene i grupper på 4-5.

  • Forskning viser at i de fleste ”normale” livssituasjoner er det forbundet med god psykisk helse å tro at man selv har kontrollen, og at ting som skjer er et resultat av ens egne handlinger. Hvorfor er det ikke nødvendigvis like ”sunt” å ha denne holdningen i forbindelse med en traumatisk krise?
  • Tenk deg at en person har opplevd en traumatisk krise, som i eksemplet med Nina på side 267 i boken. Tror du hun vil komme bedre ut av det med å forklare hendelsen ut i fra Flaks 1, eller Flaks 2? Begrunn svaret ditt.
  • Å tro på flaks, skjebne eller høyere makter blir av og til negativt omtalt som en fraskrivelse av ansvaret for ens egne handlinger. Er du enig i dette?
  • Svar ”ja” eller ”nei” på påstanden ”det er best å tro at man selv kan kontrollere hendelser i livet sitt” i disse to ulike tilfellene:

-          Når man skal forklare for seg selv hvorfor en traumatisk krise inntraff
-          Når man skal begynne å tenke fremover på livet sitt (nyorienteringsfasen) i etterkant av krisen

  • Svarer du det samme i begge tilfellene? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Teigen og kollegaer fant ut at folk var mer tilbøyelige til å trekke inn påvirkning fra høyere makter (Flaks 2) jo mer alvorlig nesten-ulykken fremsto. Har du eller folk du kjenner en tendens i hva slags hendelser dere beskriver som et resultat av skjebne eller høyere makter?
  • Prøv å lage en liste over psykologiske fordeler og ulemper ved å tro på skjebnen (generelt sett – ikke kun i krisesituasjoner). Lag så en liste over fordeler og ulemper ved å tro at man selv kan kontrollere det aller meste. Har det ene flere fordeler, eller ulemper, enn det andre?