Diskusjonsoppgave: Når er vi ferdige med ungdomstida?

I det moderne samfunn, og spesielt i Norden ser vi at ungdom inntrer voksenlivet stadig senere. I psykologien omtales livsfasen ”ung voksen” som en av fasene der en livskrise ofte kan oppstå. Prøver vi å være unge lenger for å unngå å havne i en slik krise? Og fører dette til at vi kan havne i en helt annen type krise i stedet?

 

Les artiklene nedenfor, del klassen i grupper på 3-5 og diskuter punktene nedenfor.

 

  • I hvilken alder ser du for deg at du vil være klar for å ha fullt ansvar for hus og barn?
  • Stemmer svaret ditt med det Aftenposten og NRK skriver om en forskyvning av voksenalderen hos dagens unge?
  • Etter videregående begynner mange å studere uten å ha noen særlig formening om hva de interesserer seg for, eller hvilken karriereretning de vil gå i. Hvorfor velger de likevel studier fremfor å etablere et familieliv?
  • I motsetning til dem som blir voksne senere og senere, har vi også en gruppe ungdommer som får barn før de en gang har fullført videregående. Hvorfor er det så sjeldent med en mellomting av disse to?
  • Statistisk er folk i alderen 16-30 år mer plaget av ensomhet i dagens samfunn enn de over 30. Kan dette tyde på at den utvidede ungdomstiden er ”feil” med tanke på vår psykologiske utvikling? Forklar hvorfor du er enig eller uenig.
  • Hvilke andre psykiske belastninger enn ensomhet, for eksempel relatert til press fra omgivelsene, kan en person som ”aldri vil bli voksen” oppleve? Kan dette føre til en form for livskrise?