Temaoppgave 1.2: Hva har skjedd i psykologien?

I kapittel 1 har du blitt introdusert for de mest sentrale perspektivene innenfor psykologi, samt fått et lite innblikk i arbeidet til pionerene innenfor hver av dem. Hva sier det nyeste innenfor psykologisk forskning til disse tidlige psykologiske teoriene? Nedenfor finner du linker til artikler fra nylig forskning innen temaene utviklingspsykologi, personlighetspsykologi, læringspsykologi, sosialpsykologi og biologisk orientert psykologi.

Basert på disse, lag en liste eller tabell over forskjeller og likheter mellom teoretikerne i boken og nåtidens forskning. Prøv å finne ut hvor likt det generelle “synet på psykologien” er i de to kildene. Ved behov, søk opp mer informasjon om personene nevnt i boken og deres arbeid.