Temaoppgave 1.4: Seligmans positive psykologi

 

 

 

 

Martin Seligman er en amerikansk psykolog, som i 1998 ble valgt til president for den amerikanske psykologiforeningen, American Psychological Association (APA). I talen han holdt ved dette valget, og i sitt videre arbeid, har Seligman fokusert på det han kaller positiv psykologi: i stedet for å studere folk som har det vanskelig for å finne ut hvordan andre kan unngå å havne i samme situasjon, bør man heller se på dem som har det ordentlig bra og prøve å finne ut hvordan flere kan få det sånn som dem.

En fin oppsummering av positiv psykologi og dens bruksområder kan du lese ved å gå inn på den øverste lenken  i nettressursene.

I stadig større grad har positiv psykologi gjort sitt inntog i helsepsykologien. Forskning viser at positive følelser ikke bare styrker en mentalt, men også kan bidra til at man blir mer motstandsdyktig mot fysiske sykdommer. Med andre ord, man kan få god helse av å tenke positivt!

I artiklene du finner ved å gå inn på de to nederste lenkene,  kan du lese om hvordan positive tanker og følelser virker inn på generell helse og på forebygging av hjerteproblemer.

 

Ta utgangspunkt i innholdet i de tre artiklene du finner lenke til nedenfor. Lag en oversikt over forslag til aktiviteter eller andre ting som folk kan foreta seg for å bli mer positive, hva slags positive tanker eller følelser de vil få som følge av den bestemte aktiviteten, samt hva slags forbedringer det kan tenkes at de opplever i helsen sin som følge av den positive tanken eller følelsen.