Temaoppgave 11.1: Psykiatrisk behandling før og nå

Psykiske lidelser ser ut til å ha eksistert like lenge som menneskene, men behandlingen av dem har (heldigvis) utviklet seg i takt med økende forståelse om lidelsenes opprinnelse og utfall. Nåtidens behandlingsmetoder drar nytte av avansert teknologi og resultatene fra årevis med medisinsk og psykologisk forskning, og vi kan derfor behandle personer med psykiske lidelser både mer skånsomt og effektfullt enn tidligere.

Likevel er dagens psykiatri til dels formet av dens historie, og for å virkelig forstå hvordan moderne behandlingsmåter har oppstått, bør man ha innsikt i hvordan behandling har foregått i tidligere tider.

En generell oversikt over den psykiatriske behandlingens historie finner dere ved å lese artikkelen på Wikipedia (lenke nedenfor), men søk gjerne opp mer informasjon på egen hånd.

Et fascinerende eksempel på en psykiatrisk institusjon som har fått med seg så godt som samtlige epoker innen behandlingsmetodikker er Bethlem Royal Hospital i London, også kjent som Bedlam. Dette sykehuset har eksistert siden 1300-tallet, og bedrev i sin tid «behandling» av pasienter ved å bade dem i iskaldt vann eller rispe opp huden deres så de skulle blø ut sinnssykdommen. Bethlem er i drift den dag i dag, og tilbyr nå moderne og veldokumenterte behandlingsformer.

 

1. Gå sammen i grupper på 2-3 elever, og lag en tidslinje over psykiatrisk behandling fra så langt tilbake dere kan komme og frem til dagens dato (omtrentlig).

2. Vær særlig detaljerte i den delen av tidslinjen deres som omfatter 1900-tallet, her kan dere gjerne søke opp ulike medikamenter og markere året de ble lansert på tidslinjen sammen med et par stikkord om hvordan de fungerer.

Mer informasjon om psykiatriske medisiner finnes for eksempel på nettstedet til webpsykologene (lenke nedenfor). 

 3. Er noe av dagens praksis innen psykiatrien utdatert? Les artikkelen om beltelegging av pasienter på forskning.no (lenke nedenfor). Hvilke av behandlingsformene i den senere delen av tidslinjen deres tror dere vil forsvinne om noen år? Marker disse i en egen farge eller ved hjelp av et annet kjennetegn.