Temaoppgave 12.2: Moderne psykoterapi: Aaron T. Beck og KAT

Kognitiv atferdsterapi (KAT), eller cognitive-behavioral therapy (CBT) stammer fra psykologen Aaron Temkin Becks behandlingsteknikk. Den baserer seg på ideen om at man kan behandle psykiske lidelser gjennom noe så enkelt som å endre måten pasienten tenker på. Ved å utforske pasientens tanke- og handlingsmønstre og å trene opp pasienten til å tenke og handle i mer velfungerende baner, kan denne få bukt med lidelser som angst og depresjon!

I dag brukes KAT til en rekke lettere psykiske lidelser, av og til i kombinasjon med medisinering. Du kan lese mer om KAT og Aaron T. Beck på KAT’s norske hjemmeside (lenke nedenfor).

I moderne psykoterapi har KAT et bredt bruksområde innenfor traumehjelp, fobier og fedme, og er til og med tilgjengelig på nett, til bruk mot angst. Les mer ved å gå inn på lenkene nedenfor og svar deretter på oppgaven.

 

Hvilke andre psykiske problemer tror du at KAT kan være med på å bekjempe? Lag en liste over slike problemer, samt en skildring av hvordan terapien kunne foregå i hvert enkelt tilfelle. Sammenlign deretter listen din med sidemannen. I hvilke situasjoner tror dere at KAT definitivt ikke fungerer, eller ikke fungerer som behandling alene?