Temaoppgave 2.1: Asch og Milgrams konformitetsstudier

På hjemmesiden til Tidsskrift for Norsk Psykologiforening kan du lese en artikkel om forskningen til sosialpsykologene Solomon Asch og Stanley Milgram (se lenke nedenfor). 

 

a) Etter å ha lest artikkelen, skriv en kort fortelling (1-2 sider) om en dag i livet til en person som ved flere anledninger utviser konform atferd. (Konform betyr likeformet, ens, å være i samsvar med.) Personen kan være deg selv, en venn eller en hypotetisk person i et miljø du kjenner til. Gi så mange eksempler du kan på hvordan konformitet skjer i hverdagen, og uten at personen nødvendigvis er klar over det selv.

b) Milgram fant ut at nordmenn er et høyst konformt folkeslag, eller i alle fall var vi det på begynnelsen av 60-tallet. Er vi det fremdeles? Prøv å spørre en fire-fem personer med en annen kulturell opprinnelse enn Norge om dette. Hvor konforme er vi sammenlignet med deres kultur? Er den norske kulturen fortsatt sterkt påvirket av Janteloven? Føler de at de selv er mer konforme i Norge enn om de hadde bodd i hjemlandet sitt? Noter ned svarene du får og sammenlign med de andre i klassen.

Nettressurser