Diskusjonsoppgave: Å bevare sin egen kultur

Mange forbinder integrering med det å gi slipp på egne tradisjoner når man flytter til et nytt land, for å bytte kultur til den som regjerer i landet. Dette ser imidlertid ikke ut til å fungere i praksis. Hvilke fordeler finnes det for enkeltmennesket og samfunnet ved at man tar vare på sin egen kultur?

 

Følg lenkene nedenfor, og diskuter spørsmålene.

  • I kapitlet om sosialpsykologi har du lært at man gjennom sosialisering inn i samfunnet også utvikler sin egen personlige identitet. Hva tror du da kan skje med denne identiteten når man plutselig befinner seg i et helt nytt samfunn?
  • Hvilke elementer av en kultur er det uproblematisk å beholde i et nytt land, og hvilke kan by på praktiske problemer? Hvilke fordeler finner du ved at et samfunn består av flere ulike kulturer?
  • En studie fant at å beholde ens egne etniske klestradisjoner som innvandrer var assosiert med bedre mental helse. Tror du dette kan ha sammenheng med at det er disse klestradisjonene man har lært i forbindelse med sosialisering i barndommen?
  • I hvilken grad kan man ”re-sosialiseres” som voksen, tror du? Hva kan det være som gjør at dette ikke alltid går fullt så greit?
  • I Oslo finnes det nå treningssenter hvor kun kvinner har adgang, for at de skal kunne trene friere enn med menn tilstede. Kiwi har lansert hijaber som står i stil til butikkuniformen. Hva slags reaksjoner får du på slike eksempler på at fremmed kultur får en plass i norsk samfunn? Finner du sammenhenger mellom reaksjonene dine og din egen sosialisering?