Temaoppgave 2.2: Bronfenbrenners utviklingsmodell

Urie Bronfenbrenner var en russisk-amerikansk psykolog og barneforsker, som delte miljøet et barn vokser opp i inn i ulike nivåer. Denne inndelingen er ikke ulik den du har sett på side 71 i boken, men du finner en mer utfyllende illustrasjon og forklaring av Bronfenbrenners modell i den øverste lenken i menyen med nettressurser.

Bronfenbrenner mente at for å forstå barnets utvikling må man ta faktorer på alle de ulike nivåene i betraktning, samt studere samspillet nivåene i mellom. Med andre ord er det utilstrekkelig å forklare et barns utvikling ved å kun se på det som skjer i familien, vennegjengen eller i skolesystemet, for alle disse vil spille inn på en og samme tid. Samtidig påvirker de også hverandre: faktorer i det videre samfunnet kan for eksempel virke inn på hvordan det står til i familien.

a) Nedenfor finner du lenker til noen artikler om forskning på barns utvikling. Hvilket nivå i Bronfenbrenners modell har de ulike artiklene tatt for seg? Vær oppmerksom på at én artikkel kan inneholde mer enn ett nivå. Finner du noen eksempler på at et høyere nivå (makro eller ekso) kan virke inn på et lavere et (mikro eller meso), eller omvendt?

b) Gå sammen to og to og lag en liste over hvilke nivåer dere finner i hver artikkel og eventuelle referanser til samspill mellom nivåer. Sammenlign deretter listen deres med en annen gruppe.