Diskusjonsoppgave: Hvordan oppstår en gruppeleder?

I gruppesituasjoner der det ikke formelt utnevnes en leder, hender det likevel stort sett at en eller flere av medlemmene inntar en mer ledende rolle enn de andre. Hva er det som gjør at enkelte har en tendens til å gjøre dette, og hvilke egenskaper bør vedkommende ha for at lederskapet skal fungere?

 

Les artiklene du finner lenke til nedenfor, og diskuter deretter oppgavene i små grupper.

  • Prøv å beskrive hva som skjer når en gruppe går fra å bestå av ”likeverdige” medlemmer til å ha én tydelig leder. Hva er det denne personen gjør som fører ham/henne til den rollen? Hva er det de andre gjør eller ikke gjør?
  • Hvilke egenskaper finner du sannsynligvis hos personer som stadig tar lederrollen uansett gruppesammensetning?
  • Hva er fordelene og ulempene med en leder som går inn for å være ”kompis” med de andre og gjøre alle til lags?
  • Tony Soprano (se YouTube-video) er et eksempel på en leder som benyttet frykt som virkemiddel. Diskuter denne påstanden: ”et lederskap fungerer ikke dersom medlemmene ikke på et eller annet nivå frykter konsekvensene av å trosse lederen.” Hvor enige eller uenige er dere i dette?
  • I løpet av denne diskusjonen, var det noen i gruppen deres som utpekte seg som lederen av samtalen? Hvordan skjedde i så fall dette?