Temaoppgave 3.1: Gruppedannelse forklart med evolusjon

Som du så i kapittel 1, har Darwin’s evolusjonsteori også funnet sin vei inn i psykologien. Den brukes blant annet til å besvare spørsmål som:

  • Hvorfor har vi et behov for å danne grupper?
  • Hvilke fordeler har det å være med i en gruppe?
  • Hva slags mennesker ønsker vi å ha i gruppene våre?

Nedenfor kan du lese flere artikler fra evolusjonspsykologisk forskning. Bruk disse til å utforme et svar på de tre spørsmålene ovenfor.