Temaoppgave 4.1: Sjølunds standardroller

Copyright Getty Images/Thinkstock.
Arne Sjølund (født 1947) er en kjent norsk sosialpsykolog og forsker på gruppepsykologi. Han har identifisert fem såkalte “standardroller”; kategorier av roller som har en tendens til å oppstå i uformelle grupper:

 

 

 

 

 

 

 

1.       Lederen:  den mest sentrale rollen i gruppen, den som tar beslutninger på gruppens vegne og har mye av det overordnede ansvaret for det gruppen driver med. Lederen har forholdsvis mye makt, men er også nødt til å leve opp til de forventningene resten av gruppen stiller til en leder.
2.       De aktive: disse har også en sentral rolle i gruppen, og er i tett samspill med lederen. De har ofte ansvaret for å delta i og iverksette beslutninger som lederen har tatt, og blir sett opp til av de øvrige medlemmene i gruppen.

3.       Medløperne:  en forholdsvis aktiv rolle, men til sammenligning med “de aktive” har ikke medløperne noen særlig grad av ansvar eller rett til å være med på å ta beslutninger. De utfører stort sett ordre fra lederen eller de aktive, uten å ta stilling til sine egne holdninger til det som skal gjøres.

4.       De passive: disse er primært tilskuere og ikke spesielt aktive eller synlige. De innretter seg etter det resten av gruppen har bestemt, men er ikke med på å ta beslutninger eller sette dem til verks. Man kan si at disse er nokså “halvhjertede” deltakere i gruppen.

5.       De perifere: såkalte “avvikere”; de som ofte får skylden eller mistanken for gruppens nederlag. Eksempler på mer spesifikke roller som passer inn i denne kategorien er “det sorte får,” “syndebukken,” “kranglefanten,” og lignende.

 

Gå sammen med to medelever og bli enige om et eksempel på en uformell gruppe. Dersom du ikke husker forskjellen mellom formelle og uformelle grupper, finner du svaret på side 102-103 i boken. Et eksempel kan være en gruppe kollegaer som samles etter arbeidstid for å drikke øl og se på fotball. Hva slags aktiviteter ville personer med de ulike standardrollene utføre i gruppen? Lag en fiktiv person til hver av de ulike rollene. Finn på navn, alder og noen typiske personlighetstrekk, og gi en kjapp beskrivelse av hva denne personen gjør i gruppen. Presenter gruppen og dens medlemmer for resten av klassen.