Temaoppgave 6.1: Destruktiv ledelse

Øyvind Martinsen og Lars Glasø er to norske arbeidspsykologer, forskere og professorer som begge jobber med temaet destruktiv ledelse. Nedenfor finner du lenker til en artikkel fra hver av dem, samt en generell samleartikkel om temaet fra tidsskriftet Magma som du kan lese dersom du er spesielt interessert.

a) Søk på nettet og finner ut hva som ligger i begrepet destruktiv.

b) Basert på det Martinsen og Glasø sier om destruktiv ledelse, skriv en kort fortelling (1-2 sider) om arbeidshverdagen til en tenkt, destruktiv leder. Skriv litt om vedkommendes personlighet, hvordan han eller hun oppfører seg, samt de ansattes meninger om vedkommende. Hvordan tror du en slik leder trives i jobben sin?

c) Diskuter deretter med sidemannen:

Hvordan tror du problemet med en destruktiv leder kan løses? Kan folk forandre seg (og i så fall, hvordan kan man få dem til å gjøre det), eller har man ikke annet valg enn å sparke vedkommende og skaffe en ny leder?