Temaoppgave 7.2: PREP mot konflikter

Det amerikanske Prevention and Relationship Enhancement Program (PREP) er et verktøy som også brukes i Norge til å arbeide med konfliktløsning i parforhold. Her lærer man å lytte til partneren sin, å nyte de gode stundene man har sammen og å oppdage faresignaler på et tidlig stadium.

Kulturforsker Hilde Danielsen ved Universitetet i Bergen er blant dem som mener det kan være uheldig å drive det hun kaller “Familie AS” – å jobbe med konfliktløsning i hjemmet på samme måte som man gjør på en arbeidsplass. På forskning.no kan du lese hennes evaluering av PREP og lignende samlivskurs.

Lenke til ressursen finner du nedenfor.

 

Bør konflikter løses ulikt avhengig av hva slags forhold det er mellom de involverte? Gå sammen i små grupper og lag en tabell over konflikter mellom ulike roller. Det kan for eksempel være en mellom sjef og ansatt, en mellom to jevnbyrdige kollegaer, en mellom to venninner, en mellom to kamerater, en mellom far og sønn, og så videre. Basert på artiklene det er lenke til her, og det du har lest om konfliktløsning i boken, lag forslag til hvordan hver konflikt kan løses. Blir forslagene like til hver konflikt? Finnes det en “konfliktløsningsfasit” som gjelder i alle situasjoner?