Temaoppgave 7.1: Glasls konflikttrapp

Friedrich Glasl er en østerriksk økonom, organisasjonsviter og konfliktforsker. I 1980 lanserte han en konfliktmodell der konflikten beskrives som en trapp med ni trinn, der hvert trinn representerer en del av konflikten som er mer alvorlig og synlig enn den forrige.

En litt forenklet forklaring av modellen finner du i Psykologi 2-boka. Du finner en alternativ modell  på nettstedet prezi.com.

Det hersker delte meninger om hvorvidt konflikter er positivt, for eksempel i jobbsammenheng. I artikkelen fra forskning.no (se lenke nedenfor) forteller Solfrid Mykland om hvorfor konflikter kan gagne arbeidsplassen, og gir i tillegg en beskrivelse av konflikttrappen til Glasl med syv trinn i stedet for ni.

 

Jobb sammen i grupper på to eller tre, og finn eksempler på to ulike konflikter som kan oppstå mellom to mennesker på skolen eller jobben: én hvor konflikten til slutt har positive konsekvenser, og én hvor den har negative. Beskriv hva som skjer i konfliktene på hvert trinn i Glasls trapp. Hva slags forskjeller finner dere mellom den positive og den negative konflikten på hvert trappetrinn? Hvor mange trinn syns dere det ideelt sett bør være i denne modellen?