Diskusjonsoppgave: Med kroppsspråk viser vi hvem vi er

”Med kroppsspråket legger vi til nyanser i det vi formidler gjennom verbal kommunikasjon. Men vi bruker det også til å sende ut signaler om hva vi mener og hvor vi kommer fra, og bruker på denne måten kroppsspråket til å representere vår identitet.”

 -Med utgangspunkt i diskusjonstemaet over og lenkene nedenunder, diskuter oppgavene i grupper på 3-5. 

  1. Aftenposten skriver at politikerkollegaer av Jens Stoltenberg kopierer måten han beveger hodet på når han snakker. Hva kan være årsaken(e) til at kroppsspråket til en politisk leder sprer seg blant hans partifeller? Tror du dette er noe de bevisst har gått inn for å gjøre, fordi de vil ”ligne” på Jens, eller kan det ha skjedd uten at de er klar over det?
  2. Videre skriver Aftenposten at en bestemt type kroppsspråk ofte kan være felles for folk i samme ”klubb.” Hva slags kroppsspråk tror du kan gå igjen i for eksempel en motorsykkelklubb, som du kanskje ikke så ofte finner i en katolsk bibelgruppe?
  3. I komedieserien Borettslaget spiller Robert Stoltenberg alene en rekke roller med vidt forskjellige identiteter. Hva er det han gjør, i tillegg til å variere klær, hår og dialekt, som gjør disse rollene så overbevisende?
  4. Hvordan bruker komikerne i Torsdag kveld fra Nydalen endringer i kroppsspråket som virkemiddel når de går inn i ulike roller, for eksempel i serien Grenseløst?
  5. I Grenseløst møter vi blant andre Eystein, som alltid er ironisk, og Roger, som tar alt bokstavelig. Hva slags informasjon er det Eystein sender ut om at han er ironisk, som går Roger hus forbi? Hvilken informasjon er det Roger kun baserer seg på?