Diskusjonsoppgave: Hva får vi ut av å herme etter andres kroppsspråk?

Les gjennom studien til Chartrand & Bargh (1999) og diskuter spørsmålene i grupper på 3-5.

Du finner lenke til studien nedenfor.

  1. Har du noen gang lagt merke til at du selv eller andre har laget et ansiktsuttrykk som ligner på ansiktsuttrykket til den som snakker (uten å være klar over det selv)?
  2. Hva tror du er grunnen til at folk liker å snakke med noen som imiterer kroppsspråket deres?
  3. Kan det bli for mye av det gode? Ville du likt å prate med noen som så ut til å etterligne kroppsspråket ditt med vilje?
  4. Sett i sammenheng med den forrige diskusjonsoppgaven til dette kapittelet, kan det tenkes at vi opplever det at folk deler vårt kroppsspråk som at de kjenner seg igjen i vår identitet?
  5. Tror dere man oftere imiterer kroppsspråket til den man snakker med hvis man er enige i det den andre sier, enn hvis man er uenig? Hvordan ville dere gått frem hvis dere fikk i oppgave å lage en studie rundt dette?