Diskusjonsoppgave: Kulturelle koder avgjørende ved ansettelser

Hvis de har valget, vil mange arbeidsgivere foretrekke å ansette folk som har de samme kulturelle kodene som dem selv.

Klikk på lenken og les artikkelen fra Forskning.no. Diskuter deretter oppgavene.

 

Oppgaver

1. Hva menes med "kulturelle koder"? Hvordan disse henger sammen med kommunikasjon?

2. Hvilke kulturelle koder er omtalt i artikkelen, og hvilke utslag tror dere kan de gi i en ansettelsesprosess?