Temaoppgave 8.1: Ekmans universelle ansiktsuttrykk

Paul Ekman er en amerikansk psykolog som har viet mye av sin karriere til å forske på hvordan vi mennesker kommuniserer gjennom våre ansiktsuttrykk. Etter å ha sammenlignet ansiktsuttrykkene til så forskjellige folkegrupper som høyt utdannede Nord-Amerikanere og medlemmer av primitive stammer i Papua Ny Guinea, fant han ut at vi har seks av det han kalte universelle (felles for alle) ansiktsuttrykk. Disse er : sinne, frykt, overraskelse, sorg, glede og avsky.  Nedenfor finner du lenke til nettsiden hans der bildene ligger. Du kan også lese litt om forskningen hans i kapittel 8 i Psykologi 2-boka.

Etter hvert har Ekman også brukt sin kunnskap om kommunikasjon og ansiktsuttrykk til å prøve å utvikle en metode til å avsløre løgnere. Vær imidlertid oppmerksom på at, i motsetning til det mange ser ut til å tro, finnes det hittil ingen metode innenfor psykologi eller noen annen vitenskap som med høy treffsikkerhet kan “lese folks tanker” eller avsløre om de lyver. Likevel har Ekman tatt psykologien et betraktelig skritt i riktig retning, blant annet gjennom å studere det motsatte; nemlig hvordan vi ser ut når vi er ærlige.

I artikkelen fra Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, som du finner lenke til nedenfor, kan du lese om en spennende studie utført av Ekman og hans kollega Mark Frank der de viste forsøkspersoner en rekke videoklipp av folk som enten løy eller snakket sant. Det viste seg at det var høy grad av enighet blant deltakerne om hvem som var ærlige eller ikke, og dette kan tyde på at ærlighet formidles (og oppfattes) på en mer eller mindre universell måte, det også.

Mark Frank og Paul Ekman gjorde flere “tester” i etterkant for å kvalitetssikre at ikke resultatene deres kom av noe annet enn det de trodde. Slike tester er en viktig og mye brukt del av vitenskapelig forskningsmetode. Etter å ha lest artikkel på Tidsskrift for Norsk Psykologiforening, gå sammen i grupper på tre og diskuter hvilke tester de gjorde. Lag en oversikt i form av en tabell eller lignende, hvor dere skriver hva de testet, og hvordan de testet det. Kommer dere på noe annet som kan ha påvirket resultatene, som Frank og Ekman kanskje burde ha testet i tillegg?

Nettressurser